Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zakázka 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Kolový nakladač s teleskopickým ramenem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žádost zasílejte na emailovou adresu: dotace.opzp@email.cz
Nabídky zasílejte na adresu: ZERS spol. s r.o. Neškaredice 95, 284 01 Kutná Hora
Kontakt: Ing. Marian Humplík
+ 420 724 782 359 / dotace.opzp@email.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 16. 09. 2014 08:00
Počátek běhu lhůt: 29. 08. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: