Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je výstavba nového hřiště a parkové úpravy na parcele číslo 1062/30, o ploše cca 4 200 m2, nacházející se v severozápadní části města Nymburk - Jankovice. Pozemek se nachází v lokalitě bytových domů při ulici Sadová a Jasmínová. Zejména se jedná o vytvoření nové pěší cesty, povrchu se sportovním vybavením, vybudování rozvodů vodovodu, dodávku a ukotvení herních prvků, oplocení a stavbu multifunkčního hřiště s umělým trávníkem, dodávku a výstavbu veřejného osvětlení. V řešeném území bude nový trávník. Stávající stromy budou doplněny o nové. Účelem stavby je vytvoření místa pro relaxaci a sportování veřejnosti.
Místo plnění: Nymburk
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)
Kontakt: Ing. Jan Pumpr, vz@advez.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 02.08.2021 13:30
Datum zahájení: 25.06.2021 18:00