Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „VZ_NBK_040_2021_02 – Moderní úřad Nymburk“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Moderní úřad Nymburk, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728, konkrétně jde o část Portál občana (dále také „systém PO“) dle v zadávací dokumentaci uvedených požadavků.
Místo plnění: Nymburk
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát, Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315, tel. 732 837 223, email verejnezakazky@sklegal.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.01.2022 10:00
Datum zahájení: 23.12.2021 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: