Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna zadávací dokumentace č. 1
Číslo jednací ve SpSl MUNYM-051/26869/2022/ottZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přírodní vědy v ZŠ Letců R.A.F. - stavební úpravy a vybavení místností
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989 - příspěvková organizace v Nymburce, konkrétně modernizace a oprava učebny chemie a kabinetu chemie v zadní části objektu ve 3. NP a dodávka vybavení do této učebny, která je předmětem stavebních úprav. V rámci stavebních úprav budou provedeny zejména úpravy povrchů a podlahy včetně nátěrů a malby, drobné tesařské a sádrokartonové konstrukce včetně truhlářských a zámečnických výrobků a vybudování sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ze stávajícího WC. Dodávka vybavení místností je složena zejména z lavic, židlí, skříní, laboratorních stolů a interaktivních tabulí. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v bodě 3.2. zadávací dokumentace a projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Nymburk
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím Národního elektronického nástroje nebo v listinné podobě na adresu zadavatele.
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.04.2022 12:00
Datum zahájení: 25.03.2022 13:45