Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MUNYM-051/31581/2022/ottZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce mostů v ulici U Katovny přes Malé a Velké Valy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostů v ulici U Katovny přes vodoteč Malé a Velké Valy. Mosty převádějí pěší provoz a oddělují historickou část města od zbytku města. S ohledem na špatný technický stav stávající konstrukce bude provedena demolice stávajících mostů, založení nové konstrukce na mikropilotách, zhotovení nových opěr z masivního železobetonu a provedení nové nosné konstrukce z prefabrikované desky vyztužené podélnými trámy z předem předpjatého UHPC betonu. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Nymburk
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím Národního elektronického nástroje
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.05.2022 10:00
Datum zahájení: 27.03.2022 12:00