Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MUNYM-060/34178/2022/TomZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava městských hradeb v rozsahu dvou věží a výměny střešního pláště v Nymburce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Oprava městských hradeb v rozsahu dvou věží a výměna střešního pláště věží - kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR – r. č. 45357/2-1894 ,,městské hradby“, ul. Na Rejdišti, na pozemku st. parc. č. 251 a 252, v obci 537004 Nymburk a kat. úz. 708232 Nymburk, na území městské památkové zóny Nymburk (prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny ze dne 10. září 1992).
Místo plnění: Nymburk
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163/20
28802 Nymburk
Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.05.2022 11:00
Datum zahájení: 27.04.2022 13:55