Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nymburk-ulice Gen. A. Sochora-Výsadba zeleně
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: výsadba 28 ks vzrostlých stromů ve velikosti obvodu kmene 16-18 cm, jamkovou výsadbou s výměnou půdy na 50%. Stromy budou upevněny třemi kůly, kmeny budou obaleny 2x jutou a výsadbová jáma bude mulčována drcenou kůrou v tl. 8 cm a 45ks okrasných keřů...
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20. 03. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 10. 03. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: