Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RPS-Nymburk, Regenerace panelového sídliště Drahelice-IV.etapa-Rekonstrukce ulice Jurije Gagarina
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění stavebních prací na rekonstrukci ulice Jurije Gagarina v části sídliště Drahelice s důrazem na zklidnění ulice a bezbariérové řešení pěších zón v daném území, dále vybudování nových parkovacích míst podél stávajících komunikací pro snížení deficitu odstavných stání v dané lokalitě, úpravy území, sadových úprav a nového veřejného osvětlení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07. 05. 2015 11:00
Počátek běhu lhůt: 20. 04. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: