Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ_NBK_040_2023_02 – V 00706A – Zajištění kybernetické bezpečnosti informačního systému
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části.
Zakázka je v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek rozdělena na následujících 4 části:
1) Část 1: „HW + související infrastrukturní SW“ skládající se z:
a. Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
b. Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
c. Nástroj pro zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
d. Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
2) Část 2: „Nástroj pro ověřování identity uživatelů“
3) Část 3: „Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí“
4) Část 4: Penetrační test a dozor nad implementací opatření
Aktuálně je zadávána část 1, 2 a 3.
V rámci tohoto zadávacího řízení proto může účastník podat nabídku na část 1, 2 nebo 3 zakázky, případně na více (či všechny) z těchto 3 částí. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění dané části zakázky, a to v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Nymburk
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)
Kontakt: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno
Mgr. Nikola Paříková, tel. 605217844, email: verejnezakazky@sklegal.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.11.2023 10:00
Datum zahájení: 19.09.2023 22:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: