Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu č.p. 449 - zpracovatel PD
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (včetně poskytnutí licence), výkazu výměr a rozpočtu, zajištění vydání společného povolení, zpracování dokumentace pro provedení stavby vč. podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění („DPS“), poskytnutí potřebné součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 449 – zpracovatel PD“ a při vlastní realizaci stavby pak výkon činnosti autorského dozoru.
Místo plnění: Nymburk
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)
Kontakt: Deregio Tender, s.r.o.
Mgr. Kristýna Ullreich
tel.: +420 511 113 245
email: zakazky@deregio.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 24.11.2023 10:00
Datum zahájení: 01.11.2023 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: