Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD-Revitalizace sportovišť ZŠ Letců R.A.F.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Provedení předprojektové i projektové přípravy a s tím spojené konzultace a úpravy řešení, zpracování projektů pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti, vypracování dokumentace pro provádění stavby dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., autorský dozor v průběhu realizace, případně zpracování PD skutečného provedení stavby pro kolaudační souhlas.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 02. 10. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 14. 09. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: