Veřejná zakázka: Odvodnění pavilonů A, B a C Nemocnice Nymburk včetně zhotovení dešťové kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 268
Systémové číslo: P18V00000036
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2018_18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.09.2018
Nabídku podat do: 17.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odvodnění pavilonů A, B a C Nemocnice Nymburk včetně zhotovení dešťové kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odvodnění pavilonů A, B a C Nemocnice Nymburk včetně zhotovení dešťové kanalizace. Odkope, resp. zdemoluje se pás zpevněných ploch či terénu po obvodu jednotlivých objektů tak, aby bylo možné vytvořit tzv. „anglické dvorky“ a obvodové stěny byly trvale odkryté. Stavební práce budou probíhat podle zadavatelem stanovené etapizace výstavby. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 119 946 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163
  288 02 Nymburk
 • Název oddělení: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
adresu zadavatele nebo elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem (https://www.ppe.cz/v2/profil/nymburk).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky