Veřejná zakázka: Nymburk - Park V Kolonii - úprava prostoru, I. etapa - VZ_NBK_051_2021_16

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 497
Systémové číslo: P21V00000038
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2021_16
Spisová značka: MUNYM-051/54192/2021/ott
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-041991
Datum zahájení: 10.08.2021
Nabídku podat do: 30.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nymburk - Park V Kolonii - úprava prostoru, I. etapa - VZ_NBK_051_2021_16
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané oblasti a doplnění parkovacích ploch včetně odvodnění, úpravy komunikací a chodníků, dále nové přístřešky pro kontejnery, a to včetně veřejného osvětlení a nového dětského hřiště.
Stavba se člení na tyto stavební objekty:

- SO 101 Dopravní plochy
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Přeložky sdělovacích kabelů
Stavba bude rozdělena na 2 etapy (2 vnitrobloky):

SO 101 Dopravní plochy:

Vnitroblok 1 - u bytových domů
• komunikace š. 3,5m v délce 90m na konci místo pro otáčení osobních vozidel,
• podél komunikace zálivy pro podélné parkování š.2,0m délka 52 m a 42 m,
• komunikace š.4,5m a délky 45m se zálivem pro kolmé parkování hl. 4,5m délky 32m,
• návrhové zatížení pro občasný pojezd nákladních vozidel,
• chodníky podél bytových domů v šířce 2,0m podél podélného stání šířka 1,6m,
• zatížení chodníku pro pěší,
• část dlážděné komunikace u čp.2518 a 2519 šířka 3,4m a délka 30m.

- Chodník – betonová dlažba šedá a hnědá
- Vozovka – betonová dlažba šedá
- Parkovací stání betonová zatravňovací dlažba černá

Součástí předmětu plnění jsou: 2 přístřešky pro 2x 6 kontejnerů a plocha pro dva zvony, dále i úpravy okolního terénu v návaznosti na stavbu.

SO 401 Veřejné osvětlení:
• nové veřejné osvětlení slouží k osvětlení komunikací a chodníků v řešené části města Nymburk,
• 17 stožárů se svítidly a 450m kabelů

SO 402 Přeložky sdělovacích kabelů:
• přeložky vedení SEK mimo zpevněné plochy,
• přeložky o délkách 40m a 70m +(12+12+7 – přípojky) ve vnitrobloku 1.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v soupisu prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (tvoří přílohu č. 6 Výzvy) a projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (DPS), kterou zpracovala společnost Highway Design s.r.o., se sídlem: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351. Tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 5 Výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 531 218 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky