Veřejná zakázka: Část I. - Stavební úpravy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 549
Jedná se o část veřejné zakázky: Přírodní vědy v ZŠ Letců R.A.F. - stavební úpravy a vybavení místností

Název a popis předmětu

  • Název: Část I. - Stavební úpravy

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební úpravy učebny chemie a kabinetu chemie v zadní části objektu ve 3. NP. Budou provedeny zejména úpravy povrchů a podlahy včetně nátěrů a malby, drobné tesařské a sádrokartonové konstrukce včetně truhlářských a zámečnických výrobků a vybudování sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ze stávajícího WC. Bližší specifikace předmětu této části veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a položkami položkového rozpočtu Výkaz Výměr - Stavební práce.


Předpokládaná hodnota

  • 836 768 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků