Veřejná zakázka: Část II. - Vybavení místností

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 550
Jedná se o část veřejné zakázky: Přírodní vědy v ZŠ Letců R.A.F. - stavební úpravy a vybavení místností

Název a popis předmětu

  • Název: Část II. - Vybavení místností

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka vybavení do učebny, která je předmětem stavebních úprav. Dodávka vybavení je složena zejména z lavic, židlí, skříní, laboratorních stolů a interaktivních tabulí. Bližší specifikace předmětu této části veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a položkami položkového rozpočtu Výkaz Výměr - Vybavení místností.


Předpokládaná hodnota

  • 1 066 810 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Nymburk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy