Veřejná zakázka: Anesteziologický přístroj pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 838
Systémové číslo: P23V00000152
Evidenční číslo zadavatele: VZ30/2023
Datum zahájení: 21.09.2023
Nabídku podat do: 02.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Anesteziologický přístroj pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka anesteziologického přístroje včetně příslušenství a jeho uvedení do provozu, instalace, provedení instruktáže a dalších souvisejících nákladů dle podmínek zadávací dokumentace. Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem kupní smlouvu.

Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306.

Bližší informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Nymburk s.r.o.
 • IČO: 28762886
 • Poštovní adresa:
  Boleslavská třída 425/9
  288 02 Nymburk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-008177

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky