Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nymburk - Regenerace panelového sídliště Drahelice -III. etapa rekonstrukce ul. Gen. A. Sochora
Odesílatel Hana Ottová
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2014 13:50:21
Předmět Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 + příloha


Přílohy
- 15_1_VZ_18 příloha k Dod. informaci č. 2Výkaz výměr stavební část upravený.xls (279.50 KB)
- 15_VZ_18 Dodatečná informace č.2.pdf (179.46 KB)