Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace sportovišť ZŠ Letců R.A.F. - I. etapa
Odesílatel Hana Ottová
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2020 11:14:12
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

viz přílohy


Přílohy
- D2 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace.pdf (745.72 KB)
- D2 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1.xlsx (301.56 KB)