Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky a montáž HEPA filtrů do VZT pro operační sály v Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 24.09.2020 08:00
Mytí oken pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2020 25.09.2020 08:00
Služby pro Nemocnici Nymburk s.r.o. - Auditor pro ověření účetní závěrky
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 12:00
Dodávky instalatérského materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 18.09.2020 08:00
Dodávka reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro analyzátor moči, včetně výpůjčky analyzátoru moči a veškerého příslušenství pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 17.09.2020 08:00
Dodávky elektromateriálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 18.09.2020 08:00
Dodávky filtrů do VZT pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 08.09.2020 08:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2020 19.08.2020 11:20
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
Město Nymburk
podlimitní Zadáno 19.08.2020 19.08.2020 11:00
Novostavba krytého bazénu v Nymburce
Město Nymburk
nadlimitní Zadáno 12.08.2020 28.08.2020 10:00
Drobné stavební práce pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2020 20.08.2020 08:00
Projektová dokumentace - Modernizace ambulancí Chirurgického oddělení Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 17.08.2020 08:00
Servisní údržba varovného a informačního systému v Nymburce
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 27.07.2020 10:00
V. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 29.07.2020 10:00
Oprava topení Letní sokolovna Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2020 20.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016