Profil zadavatele: Město Nymburk

  • Název: Město Nymburk
  • IČO: 00239500
  • Adresa:
    Náměstí Přemyslovců 163/20
    28802 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00239500

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeložka cyklostezky na parcele 196/2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 12.06.2023 12:00
Rekonstrukce mostů v ulici U Katovny přes Malé a Velké Valy III.
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2023 20.06.2023 10:00
Výměna výtahu v objektu MŠ Sluníčko, Resslova 247/8, Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2023 01.06.2023 12:00
Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
podlimitní Příjem nabídek 09.05.2023 26.06.2023 10:00
Restaurování hrobové kaple antického stylu v Nymburce
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 18.05.2023 10:00
Koncese - Projektování, rekonstrukce a provozování zimního stadionu ve městě Nymburk
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 24.04.2023 25.05.2023 12:00
Výměna rozvodů ZTI, Purkyňova 1615 a 1616, Nymburk
podlimitní Hodnocení 24.04.2023 18.05.2023 10:00
Oprava vozovky v ulici Okružní, Nymburk – III.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2023 03.05.2023 10:00
Úprava stávajících přechodů v ulici Boleslavská třída, Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2023 25.04.2023 10:00
Výměna měřidel - bytový dům „Eliška" Nymburk – II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2023 26.04.2023 10:00
Pořízení užitkového automobilu pro město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2023 21.04.2023 11:00
Fotbalové kabiny Drahelice
podlimitní Hodnocení 04.04.2023 26.04.2023 10:00
Oprava sedadel v hledišti Hálkova městského divadla Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 17.04.2023 10:00
Hardware a software
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2023 03.04.2023 17:00
Výstavba integrovaného záchranného centra Nymburk - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 02.03.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››