Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Lávka přes Labe v Nymburce - poskytovatel TDS a koordinátor BOZP
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby Lávka přes Labe v Nymburce včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci předmětné stavby a činností souvisejících s koordinací stavebních prací, realizací dodávek, apod. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem (https://www.ppe.cz/v2/profil/nymburk).
Kontakt: PPE.CZ s.r.o.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 31.03.2020 10:00
Datum zahájení: 11.02.2020 15:59
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: