Veřejná zakázka: Lávka přes Labe v Nymburce - poskytovatel TDS a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 327
Systémové číslo: P20V00000004
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2020_21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-021315
Datum zahájení: 11.02.2020
Nabídku podat do: 31.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lávka přes Labe v Nymburce - poskytovatel TDS a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby Lávka přes Labe v Nymburce včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci předmětné stavby a činností souvisejících s koordinací stavebních prací, realizací dodávek, apod. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem (https://www.ppe.cz/v2/profil/nymburk).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky