Profil zadavatele: Město Nymburk

  • Název: Město Nymburk
  • IČO: 00239500
  • Adresa:
    Náměstí Přemyslovců 163/20
    28802 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00239500

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce: Nymburk, Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 20.02.2024 11:30
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci: Nymburk, rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 20.02.2024 12:30
Doplnění chodníku na parc. č. 738/20, k. ú. Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2024 20.02.2024 10:00
Revitalizace zeleně ve městě Nymburk
podlimitní Hodnocení 18.01.2024 07.02.2024 10:00
Nymburk - Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
podlimitní Zadáno 05.01.2024 13.02.2024 10:00
Nymburk - rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova
podlimitní Zadáno 03.01.2024 29.01.2024 10:00
Výstavba skateparku na parcele p.č. 196/2 Nymburk
podlimitní Hodnocení 05.12.2023 06.02.2024 10:00
Nymburk - Revitalizace sídliště Jankovice V. etapa
podlimitní Zadáno 28.11.2023 09.01.2024 10:00
Obnova lávky NB-16 přes Velké Valy, Na Parkáně, Nymburk
podlimitní Zadáno 28.11.2023 18.12.2023 10:00
„Výstavba integrovaného záchranného centra Nymburk – projektová dokumentace“
nadlimitní Zadáno 17.11.2023 15.12.2023 10:00
Revitalizace Starého děkanství - poskytnutí služby TDS a koordinátora BOZP
podlimitní Zadáno 01.11.2023 22.11.2023 10:00
Rekonstrukce objektu č.p. 449 - zpracovatel PD
podlimitní Zadáno 01.11.2023 24.11.2023 10:00
Pořízení nové pece – Krematorium Nymburk
nadlimitní Hodnocení 01.11.2023 05.12.2023 10:00
Provedení kácení zeleně na cyklostezce v Nymburce
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2023 31.10.2023 10:00
Rekonstrukce komunikace U Cukrovaru, Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 16.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››