Profil zadavatele: Nemocnice Nymburk s.r.o.

  • Název: Nemocnice Nymburk s.r.o.
  • IČO: 28762886
  • Adresa:
    Boleslavská třída 425/9
    288 02 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_686.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-008177

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS03-08 Modernizace ambulancí pavilonů B, C a D Nemocnice Nymburk s.r.o.
podlimitní Zadáno 09.06.2022 22.06.2022 10:00
DNS03-07 Modernizace ambulancí pavilonů B, C Nemocnice Nymburk s.r.o.
podlimitní Zadáno 08.06.2022 21.06.2022 10:00
DNS03-06 Modernizace suterénu pavilonu A Nemocnice Nymburk s.r.o.
podlimitní Zadáno 08.06.2022 21.06.2022 10:00
VZ 03/2022 - Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 12:00
Obvazový materiál I. pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 15.06.2022 10:00
VZ 04/2022 Dodávka rentgenových přístrojů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
nadlimitní Zadáno 13.05.2022 14.06.2022 12:00
Bipolární resektoskop pro gynekologii Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 23.05.2022 12:00
Videogastroskop a videokolonoskop pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 23.05.2022 12:00
DNS02-10 Nábytek pro plicní oddělení a lékařské pokoje Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 16.05.2022 10:00
DNS03-05 Oprava fasády a balkonů budovy „E“ v objektu Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 16.05.2022 10:00
DNS02-09 Nábytek pro oddělení patologie Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 02.05.2022 10:00
Dodávka PC komponentů a monitorů pro Nemocnici Nymburk s.r.o. (DNS)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 29.04.2022 12:00
DNS02-08 Nábytek na vybavení kanceláří Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 19.04.2022 10:00
VZ 01/2022 Multidetektorový CT systém pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
nadlimitní Zadáno 17.03.2022 20.04.2022 12:00
DNS03-04 Drobné stavební práce v prostorách kardiologické ambulance a RDG oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 28.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016