Profil zadavatele: Nemocnice Nymburk s.r.o.

  • Název: Nemocnice Nymburk s.r.o.
  • IČO: 28762886
  • Adresa:
    Boleslavská třída 425/9
    288 02 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_686.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-008177

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DNS02-01 Dodávka kancelářského nábytku pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 06.12.2021 12:00
Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o. II
podlimitní Zadáno 11.11.2021 29.11.2021 10:00
Dodávka nemocničních lůžek včetně antidekubitních matrací pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Zadáno 10.11.2021 30.11.2021 12:00
DNS-03-01 – Oprava podhledů vč. instalace osvětlení v prostorách přízemí pavilonu B, C, D v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 15.11.2021 12:00
Dodávka laserových tiskáren pro Nemocnici Nymburk s.r.o. II v DNS
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 12.11.2021 12:00
Dodávka LCD monitorů pro Nemocnici Nymburk s.r.o. v DNS
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 11.11.2021 12:00
Dodávka dezinfekčních prostředků pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Zadáno 15.10.2021 31.12.2021 12:00
Dodávka 2 ks serverů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 20.09.2021 10:00
Stavební úpravy suterénu budovy B a C Nemocnice Nymburk s.r.o. – přesun patologie
podlimitní Zadáno 25.08.2021 29.11.2021 12:00
Zajištění komplexního servis prádla pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
nadlimitní Zadáno 10.08.2021 19.10.2021 12:00
Zajištění pravidelných revizí elektrických rozvodů, elektrických spotřebičů a hromosvodů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 31.05.2021 13:00
Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Zadáno 13.04.2021 05.05.2021 12:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o. č. II
nadlimitní Zadáno 12.04.2021 12.05.2021 12:00
Zajištění služeb koordinátora BOZP při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 06.04.2021 10:00
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 06.04.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016