Veřejná zakázka: Základní kurz vzdělávání individualizace ve výuce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 47
Systémové číslo: P14V00000025
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_060_2014_02
Počátek běhu lhůt: 12.08.2014
Nabídku podat do: 01.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní kurz vzdělávání individualizace ve výuce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Základní kurz vzdělávání individualizace ve výuce
Struktura kurzu:
o Minimálně 32h vzdělávání v 5ti po sobě následujících pracovních dnech, z nichž min. 1 den musí být 8h vzdělávání.
o Vzdělávány budou 2 skupiny účastníků, pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ a pedagogičtí pracovníci 2.stupně ZŠ. Celkem za obě skupiny max. 48 pedagogických pracovníků, v každé skupině cca 20-30 osob.
o Na vzdělávacích kurzech budou též účastni 3 pracovníci realizačního týmu zadavatele. Tito se nepočítají do vzdělávaných účastníků.
o Vzdělávací kurz musí být z akreditovaných seminářů pro DVPP, tuto akreditaci musí instituce mít splněnou v době vyhodnocení nabídky veřejné zakázky. (tj. 1.9.2014). Vzdělávací kurz může být sestaven z více jednotlivých akreditovaných kurzů pro DVPP školení (jednotlivé akreditace kurzu Instituce doloží číslem jednacím rozhodnutím o akreditaci programu v DVPP).
o Vzdělávací kurz požadujeme uskutečnit v měsíci říjen 2014, základní kurz může proběhnout pro obě skupiny paralelně či jednotlivě pro 1.stupeň ZŠ a v dalším termínu pro 2.stupeň ZŠ.
o Vzdělávací kurz musí naplňovat tyto tematické vymezení:
Nosné téma kurzu: Individualizace ve výuce (název semináře nemusí být totožný s názvem tematických okruhů, ale musí být v obsahovém souladu):
 Individualizace ve výuce
 Problematika školního neúspěchu dětí
 Komunikace a motivace v pedagogické praxi
 Inovativní metody a formy výuky
 Problematika šikany ve školním prostředí
- Vlastní nabídka vzdělávacích aktivit bude obsahovat stručný popis obsahu základního kurzu, či jednotlivých kurzů a předběžný harmonogram výuky, především hodinovou dotaci kurzu/kurzů.
- Vzdělávací nabídka bude obsahovat přesný termín vzdělávací akce, počet osob účastnících se základního kurzu za dodavatele a jejich přesné určení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR 100.000 - 200.000
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 170 578 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor školství, kultury a památkové péče
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky