Veřejná zakázka: Provádění úklidových služeb v budově polikliniky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 591
Systémové číslo: P22V00000062
Spisová značka: MUNYM-020/43923/2022/Nov
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-035103
Datum zahájení: 06.06.2022
Nabídku podat do: 01.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění úklidových služeb v budově polikliniky
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v budově polikliniky v ulici Okružní č. p. 2160. Úklidové služby budou poskytovány denně s výjimkou dnů pracovního klidu v rozmezí 15:00 až 20:00 hodin a dále formou úklidu jednou pracovnicí (stálý žurnál) od 9:00 do 13:00 hodin v rozsahu provozní budovy (prostory vstupů, výtahů, chodeb, schodišť, čekáren a sociálních zařízení) a přilehlých prostorách (travnaté plochy před a v bočních partiích okolo objektu, komunikace a prostranství před vchody). Při plnění veřejné zakázky musejí být dodržována příslušná ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 884 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor vnitřních věcí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím Národního elektronického nástroje (https://nen.nipez.cz/profil/nymburk)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy