Veřejná zakázka: Systém managementu hospodaření s energií Města Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 778
Systémové číslo: P23V00000092
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_050_2023_11
Spisová značka: MUNYM-050/49342/2023/Hub
Datum zahájení: 13.07.2023
Nabídku podat do: 24.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém managementu hospodaření s energií Města Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb při zavádění systému managementu hospodaření s energií Města Nymburk v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001: 2019 (v rámci přípravy na certifikaci Systému managementu hospodaření s energií), v souladu s platnými vyhláškami a zákony v dané oblasti a dále při nastavení a zavádění systému centrálního monitoringu dat, sběru dat a jejich analýzy včetně specifikace požadavků na SW nástroj (který umožní efektivně řídit správu dat) pro Město Nymburk a vybrané organizace/společnosti (a jejich budovy) zřizované/založené Městem Nymburk, tj příspěvkové organizace města a obchodní společnosti města (v rozsahu přílohy č. 6 ZD), s možností postupného nastavení a zavedení i na ostatní zřizované/zakládaného organizace/společnosti Města Nymburk, a to v souladu s požadavky Státního programu na podporu úspor energie na období 2022 – 2027, dotačního titulu Program EFEKT III Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, výzvy č. 02/2023 v rámci projektu „Systém managementu hospodaření s energií Města Nymburk“. Předmět veřejné zakázky zahrnuje:
1.Nastavení procesů systému managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001:2019,
2.Návrh systému a nástroje pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.

Bližší popis předmětu veřejné zakázky a rozsahu požadovaných služeb je uveden ve výzvě k podání nabídky vč. zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 200.000
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor správy městského majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky