Veřejná zakázka: Změna č. 4 územního plánu Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 833
Systémové číslo: P23V00000147
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_110_2023_01
Spisová značka: MUNYM-051/68673/2023/Rás
Datum zahájení: 11.09.2023
Nabídku podat do: 27.09.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna č. 4 územního plánu Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování změny č. 4 územního plánu Nymburk dle žádosti vlastníka pozemku parc. č. 1003 v katastrálním území Nymburk a usnesením zastupitelstava. Změna bude zpracována zkráceným postupem dle § 55a zákonea č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 200.000
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Přemyslovců 163/20
28802 Nymburk

Podatelna

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy