Veřejná zakázka: Mentorská podpora učitelů ZŠ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 88
Systémové číslo VZ: P15V00000006
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_010_2015_01
Počátek běhu lhůt: 03.02.2015
Nabídku podat do: 16.02.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mentorská podpora učitelů ZŠ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění mentorské podpory pro ZŠ zapojených v projektu „ORP Nymburk – společně na cestě ke kvalitě vzdělávání. Rozsah zakázky je specifikován níže a dodavatel se v návrhu smlouvy, která bude tvořit součást nabídky, zaváže poskytnout níže uvedené služby dle pokynu zadavatele v plném rozsahu. Dodavatel pro splnění zakázky poskytne následující služby:
1) Mentorská podpora učitelů:
Mentoring je pro účely tohoto projektu definován jako individuální forma podpory, založená na kolegiálním vztahu učitele a mentora. Je zcela orientován na podporu učitele, nikoli na kontrolu jeho práce a hledání chyb, vychází z potřeby a vnitřní motivace učitele.
Jedná se o činnost, která je orientována přímo na práci učitele, je prováděná lidmi z pedagogického prostředí – vyškolenými učiteli a odborníky z praxe. Dodavatel v rámci plnění zakázky poskytne níže uvedený rozsah mentoringu.
Časová dotace na 1 učitele využívajícího mentorskou podporu (menteeho) – přímá mentorská podpora
- 4 návštěvy ve třídě/u učitele v průběhu 1 školního roku (1 návštěva = 4h)
- Vytvoření individuálního plánu rozvoje učitele, stanovení cílů a indikátorů úspěchu
- Odevzdání 2 mentorských zpráv zadavateli po každém uskutečněném setkání: 1x stručná zpráva o uskutečnění setkání zadavateli a 1x podrobná zpráva pro menteeho, 2 mentorské zprávy zadavateli po ukončení mentorování: 1x stručná zpráva pro potřeby projektu a 1x podrobná zpráva pro menteeho.
- Komunikace s menteem e-mailem či telefonicky v průběhu celého školního roku tak, jak je uvedeno v individuálním plánu učitele, který stanoví mentor po dohodě s menteem.
- Časová dotace na 1 mentee je 16 hodin (tj. 4x4h + komunikace definovaná výše)
Celkem bude poskytnuta mentorská podpora pro 11 učitelů, celkem se bude jednat o maximálně 176h přímé mentorské práce. (ZŠ Tyršova Nymburk 7 učitelů, ZŠ Křinec 2 učitele, ZŠ Kovanice 2 učitele)
Cena za běžnou komunikaci, včetně všech dalších nákladů bude zahrnuta v ceně za poskytnutí shora uvedených 176 hodin služeb.
Dodavatel ve své nabídce a návrhu smlouvy uvede nabídkovou cenu za jednu hodinu poskytovaných služeb a dále uvede celkovou nabídkovou cenu.
Celková nabídková cena bude vypočtena následovně:
cena za 1 hodinu mentoringu x 176 hodin

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 200.000
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 146 033 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163
  288 02 Nymburk
 • Název oddělení: Odbor školství, kultury a památkové péče
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky