Veřejná zakázka: Obnova lávky NB-16 přes Velké Valy, Na Parkáně, Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 900
Systémové číslo: P23V00000214
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2023_28
Spisová značka: MUNYM-051/87930/2023/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.11.2023
Nabídku podat do: 18.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova lávky NB-16 přes Velké Valy, Na Parkáně, Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o novostavbu na původním místě stávající lávky navazující na přilehlé chodníky v ul. Na Parkáně a na pravobřežní straně směrem k zimnímu stadionu. Stávající konstrukce lávky včetně zábradlí bude odstraněna. Nová lávka je tvořena šikmou železobetonovou monolitickou trámovou deskou – rozpěrkovou konstrukcí s podepřením na železobetonových podpěrách (se zavěšenými křídly). Lávka je o jednom poli přes stálou vodoteč, neposuvná, prostě uložená, nepohyblivá. Na lávce bude osazeno ocelové zábradlí. Dešťové vody jsou odváděny gravitačně, za opěrami jsou navrženy povrchové odvodňovače a drenáže, které jsou vyústěny do vodoteče na výtokové stěně lávky. Za lávkou směrem do ulice Na Parkáně bude nově provedena skladba pochůzné vrstvy navazující na lávku a stávající chodník z betonové dlažby. Za lávkou směrem k zimnímu stadionu bude provedena komunikace v rámci akce Přeložka cyklostezky na parcele 196/2.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: Projektová dokumentace - příloha č. 3 zadávací dokumentace a Soupis prací - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 603 073 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky