Veřejná zakázka: Nymburk - Revitalizace sídliště Jankovice V. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 902
Systémové číslo: P23V00000216
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2023_24
Spisová značka: MUNYM-051/89431/2023/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-054488
Datum zahájení: 28.11.2023
Nabídku podat do: 09.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nymburk - Revitalizace sídliště Jankovice V. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané oblasti a doplnění parkovacích ploch, úprava nevyhovujících komunikací a chodníků, a to včetně veřejného osvětlení a sadových úprav. Jedná se o V. etapa revitalizace.

SO 101 Dopravní plochy

Komunikace
- jsou navrženy dlážděné a živičné komunikace šířky 5,0 a 6,0, případně 3,5 m,
- komunikace jsou lemovány betonovou obrubou a vodícím proužkem.
Parkování
- jsou navrženy parkoviště pro kolmá stání a parkovací zálivy pro kolmá, podélná a šikmá stání navazující na komunikace,
- parkovací stání jsou s krytem z betonové zatravňovací dlažby,
- celková kapacita nových parkovacích míst navržena na 64 míst, z toho 1 místo je vyhrazeno pro zdravotně a tělesně postižené.
Dopravní značení
- budou osazeny svislé dopravní značky (zóny, parkoviště, přednosti),
- vodorovné dopravní značení na parkovacích plochách bude vyskládáno z betonové dlažby,
Chodníky a přístupy do domů
- stávající chodníkové trasy jsou rekonstruovány, případně doplněny,
Ochrana stávajících IS
- stávající inženýrské sítě pod zpevněnými plochami, pokud nebudou ve vyhovující hloubce, budou ochráněny pomocí chrániček,
- bude provedena přeložka kabelu SEK
Sadové úpravy
- budou upraveny plochy v okolí stavby,
- budou vysázeny nové stromy a keře

SO 401 Veřejné osvětlení
- je navržena demontáž stávajících stožárů se svítidly včetně základů a kabeláže. Budou osazeny nové bezpaticové stožáry včetně napájení a uzemnění. Osvětlení bude modernizováno novými svítidly typu LED na bezpaticových stožárech.

Dokladová část je původní, v lednu bude aktualizována a následně předána zhotoviteli stavby nejpozději k okamžiku stavby.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Projektové dokumentaci pro provádění stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovanými osobou odlišnou od zadavatele, a to společností HIGHWAY DESIGN s.r.o., se sídlem: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351, odpovědným projektantem Ing. Michalem Čepelkou, (viz příloha č. 5 a č. 6 Výzvy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky