Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Forenzní audit Technických služeb města Nymburka, p. o.
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 15.06.2016 10:00
ZŠ Letců R.A.F. 1981 Nymburk-výměna oken a meziokenních vložek pavilonu U1
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 07.06.2016 10:00
ZŠ Tyršova Nymburk-výměna oken východní strany objektu
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 02.06.2016 10:00
IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 26.05.2016 10:00
Úprava územního plánu města Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2016 26.05.2016 09:00
Městská knihovna - výměna oken
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 09.05.2016 10:00
Dětské hřiště ul. Gen. A. Sochora - úpravy povrchů ploch
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 11.04.2016 10:00
PD-Rekonstrukce kulturního domu Janoušek
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 18.04.2016 10:00
Dodávka diskového pole
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 11.04.2016 09:30
MŠ U pejska a kočičky - výměna vnitřních instalací a stavební úpravy
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 21.04.2016 10:00
Restaurování barokních intarzovaných dveří kaple sv. Jana Nepomuckého - Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2016 20.04.2016 13:00
Regenerace panelového sídliště Drahelice VI. a VII. etapa - zpracování PD
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2016 07.04.2016 10:00
Provádění úklidových prací - budovy města Nymburk
Město Nymburk
nadlimitní Zadáno 15.03.2016 10.05.2016 11:00
PD-Dětské hřiště ul. J. Gagarina
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016 17.02.2016 10:00
Hrazení vodního toku Velkých Valů
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2016 08.02.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016