Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Adaptace vytápění - kino Sokol Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 22.02.2024 10:00
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce: Nymburk, Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 20.02.2024 11:30
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci: Nymburk, rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 20.02.2024 12:30
Doplnění chodníku na parc. č. 738/20, k. ú. Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2024 20.02.2024 10:00
DNS01-13 Dodávka PC komponentů pro Nemocnici Nymburk s.r.o. - I - 2024
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Zadáno 05.02.2024 16.02.2024 10:00
Revitalizace zeleně ve městě Nymburk
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 18.01.2024 07.02.2024 10:00
Nymburk - Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 05.01.2024 13.02.2024 10:00
Město Nymburk -zajištění bezbariérovosti městské nemocnice
Nemocnice Nymburk s.r.o.
podlimitní Hodnocení 04.01.2024 24.01.2024 10:00
část 1: Čepice operační lodička
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
část 10: Pláště návštěvnické
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 27.02.2024 10:00
část 11: Návleky na obuv
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
část 12: Zástěry
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 21.02.2024 10:00
část 2: Čepice operační s potítkem
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
část 4: Čepice operační skládaný baret
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
část 5: Ústenky jednorázové s gumičkou
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››