Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Komenského - předokenní žaluzie nová budova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 17.05.2021 11:00
Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Hodnocení 13.04.2021 05.05.2021 12:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o. č. II
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 12.05.2021 12:00
Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí III
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2021 23.04.2021 11:00
Zajištění služeb koordinátora BOZP při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 06.04.2021 10:00
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 06.04.2021 13:00
Poradenství a právní služby spojené s výstavbou a provozováním zimního stadionu v Nymburce
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2021 30.04.2021 11:00
Adaptace otopného systému Panorama Nymburk Soudní 21
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 25.03.2021 11:00
Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška
podlimitní Hodnocení 11.03.2021 07.04.2021 10:00
Odpočinková a výuková zahrada "Zahrada skřítka Větrníka" - III. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2021 22.03.2021 11:00
Dodávka laserových tiskáren pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2021 16.02.2021 10:00
Rozšíření systému separace odpadů – město Nymburk – dodávka nádob na tříděný odpad
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2021 22.02.2021 10:00
Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2021 25.02.2021 11:00
Zpracování projektových dokumentací výstavby a rekonstrukcí staveb pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
podlimitní Vyhodnoceno 20.01.2021 11.02.2021 10:00
Hřiště v ZŠ Tyršova
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2021 01.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››