Dynamický nákupní systém: DNS na poskytování projekčních prací a inženýrskou činnost

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000013
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010278
Datum otevření: 21.03.2022
Datum zavedení: 17.05.2022 20:00
Datum ukončení: 19.04.2025 12:00

Název a popis předmětu

 • Název: DNS na poskytování projekčních prací a inženýrskou činnost
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 3 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele.
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektové dokumentace pro investiční akce zadavatele ve stupni DUR, DSP/DOS a DPS případně DZS a inženýrská činnost s tím spojená. Dále spolupráce při výběru zhotovitele, autorský a investorsko-technický dozor a DSPS. Zajištění komplexních geodetických prací a zpracování statických posudků.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Nymburk s.r.o.
 • IČO: 28762886
 • Poštovní adresa:
  Boleslavská třída 425/9
  288 02 Nymburk

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS