Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„VZ_NBK_040_2021_02 – Moderní úřad Nymburk“
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.12.2021 11.01.2022 10:00
Moderní úřad Nymburk – elektronická úřední deska
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.12.2021 17.01.2022 09:00
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice III. etapa
podlimitní Hodnocení 02.12.2021 06.01.2022 10:00
Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška IV
podlimitní Hodnocení 08.11.2021 21.12.2021 10:00
Dodávka dezinfekčních prostředků pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Hodnocení 15.10.2021 31.12.2021 12:00
ZŠ Komenského - předokenní žaluzie nová budova II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2021 18.06.2021 11:00
Poradenství a právní služby spojené s výstavbou a provozováním zimního stadionu v Nymburce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 30.04.2021 11:00
Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2021 25.01.2021 08:00
Dodávka artroskopického shaveru pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2020 26.01.2021 08:00
Dodávka monitorovacího systému pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.12.2020 05.01.2021 08:00
Operační světla pro COS Nemocnice Nymburk s.r.o. 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2019 15.10.2019 10:00
Výměna základny operačního stolu RAMED
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2019 15.10.2019 10:00
Realizace dopravního značení – Palackého třída (úsek ul. Nádražní-Poděbradská)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 08.10.2018 10:00
Oprava venkovního obložení vzduchotechniky - Obecní dům Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2017 31.08.2017 10:00
Restaurování barokních intarzovaných dveří kaple sv. Jana Nepomuckého - Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2016 20.04.2016 13:00
všechny zakázky