Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bazén Nymburk - výměna přípojek vody a splaškové kanalizace II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 27.04.2020 10:00
ZŠ Letců R.A.F. - venkovní učebny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2020 20.04.2020 10:00
Lokální klimatizace a větrání v budově MěÚ Nymburk, č. p. 390 II.
podlimitní Hodnocení 09.03.2020 26.03.2020 10:00
Servisní údržba kremační pece typ C 411 – Krematorium Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2020 05.03.2020 10:00
Lávka přes Labe v Nymburce
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2020 24.04.2020 10:00
Lávka přes Labe v Nymburce - poskytovatel TDS a koordinátor BOZP
podlimitní Hodnocení 11.02.2020 31.03.2020 10:00
Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 27.02.2020 10:00
Obecní dům Nymburk, Smetanova č. p. 55 - rozšíření kapacity velkého sálu + terasa - Projektová dokumentace IV.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 20.02.2020 10:00
Revitalizace sportovišť ZŠ Letců R.A.F. - I. etapa
podlimitní Hodnocení 23.12.2019 05.02.2020 10:00
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
podlimitní Hodnocení 12.12.2019 20.01.2020 10:00
Rekonstrukce pavilonu E Nemocnice Nymburk s.r.o. pro oddělení následné péče - projektová dokumentace II.
podlimitní Hodnocení 02.12.2019 06.01.2020 09:00
Operační světla pro COS Nemocnice Nymburk s.r.o. 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2019 15.10.2019 10:00
Výměna základny operačního stolu RAMED
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2019 15.10.2019 10:00
Odborný průzkum - mosty Nymburk - III
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.07.2019 07.08.2019 11:00
Plošina pro imobilní osoby – Hálkovo městské divadlo Nymburk - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2019 16.04.2019 10:00
všechny zakázky