Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeložka cyklostezky na parcele 196/2
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 12.06.2023 12:00
Dodávky obvazového materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2023 29.06.2023 10:00
Rekonstrukce mostů v ulici U Katovny přes Malé a Velké Valy III.
Město Nymburk
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2023 20.06.2023 10:00
Výměna výtahu v objektu MŠ Sluníčko, Resslova 247/8, Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2023 01.06.2023 12:00
Revitalizace Starého děkanství, Nymburk
Město Nymburk
podlimitní Příjem nabídek 09.05.2023 26.06.2023 10:00
Restaurování hrobové kaple antického stylu v Nymburce
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 18.05.2023 10:00
Koncese - Projektování, rekonstrukce a provozování zimního stadionu ve městě Nymburk
Město Nymburk
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 24.04.2023 25.05.2023 12:00
Výměna rozvodů ZTI, Purkyňova 1615 a 1616, Nymburk
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 24.04.2023 18.05.2023 10:00
Oprava vozovky v ulici Okružní, Nymburk – III.
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2023 03.05.2023 10:00
Úprava stávajících přechodů v ulici Boleslavská třída, Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2023 25.04.2023 10:00
Výměna měřidel - bytový dům „Eliška" Nymburk – II.
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2023 26.04.2023 10:00
Pořízení užitkového automobilu pro město Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2023 21.04.2023 11:00
Fotbalové kabiny Drahelice
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 04.04.2023 26.04.2023 10:00
Oprava sedadel v hledišti Hálkova městského divadla Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 17.04.2023 10:00
Dodávka magnetické rezonance pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 16.03.2023 09.05.2023 10:00
všechny zakázky