Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby pro Nemocnici Nymburk s.r.o. – Telekomunikace a přenos dat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2020 17.07.2020 12:00
Dodávka drobných komponentů IT pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2020 02.07.2020 12:00
Projektová dokumentace na opravu mostů Nymburk – II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2020 30.06.2020 10:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce pavilonu E Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2020 09.07.2020 08:00
Dodávka domácích elektrospotřebičů pro Nemocnici Nymburk, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2020 23.06.2020 08:00
Chodník ulice Pražská, Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2020 25.06.2020 10:00
Dodávka tiskáren pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2020 09.06.2020 10:00
Stavební práce - Rekonstrukce budovy N - Vrátnice Nemocnice Nymburk, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2020 09.06.2020 08:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce lékařských pokojů, skladových a technických prostor Nemocnice Nymburk, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2020 05.06.2020 08:00
ZŠ Letců R.A.F. - venkovní učebny II
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2020 19.05.2020 10:00
Odpočinková a výuková zahrada "Zahrada skřítka Větrníka" - I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2020 18.05.2020 10:00
Lokální klimatizace a větrání v budově MěÚ Nymburk, č. p. 390 II.
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2020 26.03.2020 10:00
Servisní údržba kremační pece typ C 411 – Krematorium Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2020 05.03.2020 10:00
Lávka přes Labe v Nymburce
nadlimitní Hodnocení 14.02.2020 24.04.2020 10:00
Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2020 27.02.2020 10:00
všechny zakázky