Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hardware a software
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2019 18.10.2019 13:00
Operační světla pro COS Nemocnice Nymburk s.r.o. 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2019 15.10.2019 10:00
Výměna základny operačního stolu RAMED
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2019 15.10.2019 10:00
Outsourcing počítačové sítě
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2019 27.09.2019 13:00
Lávka přes plavební komoru v Nymburce III.
podlimitní Hodnocení 18.08.2019 10.09.2019 09:00
Odborný průzkum - mosty Nymburk - III
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.07.2019 07.08.2019 11:00
Plošina pro imobilní osoby – Hálkovo městské divadlo Nymburk - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2019 16.04.2019 10:00
Nákladní plošina – Hálkovo městské divadlo Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2019 23.04.2019 10:00
Oprava vodovodu a kanalizace Soudní 21/8, Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 19.02.2019 10:00
Provozování přívozu přes Labe
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2018 17.10.2018 10:00
Oprava vyzdívky podlahy v kremační peci typ C411 – Krematorium Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2018 01.10.2018 10:00
Realizace dopravního značení – Palackého třída (úsek ul. Nádražní-Poděbradská)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 08.10.2018 10:00
Servisní údržba kremační pece typ C 411 – Krematorium Nymburk -II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
Změna užívání klubovny na knihovnu, v suterénu polikliniky Okružní 2160, Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2018 28.03.2018 10:00
Oprava venkovního obložení vzduchotechniky - Obecní dům Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2017 31.08.2017 10:00
všechny zakázky