Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratorní služby pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 26.10.2020 08:00
Nákup notebooků pro dálkovou výuku na základních školách v Nymburce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2020 22.10.2020 13:00
Revitalizace starého děkanství - projektová dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 06.10.2020 27.10.2020 10:00
Dodávka a montáž mycího automatu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2020 20.10.2020 08:00
Nákup HW a SW
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.09.2020 12.10.2020 17:00
Dodávka a montáž baterií do UPS v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.09.2020 05.10.2020 08:00
Vjezdový systém pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2020 23.10.2020 08:00
Drobné stavební práce pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.09.2020 06.10.2020 08:00
Dodávky a montáž HEPA filtrů do VZT pro operační sály v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.09.2020 24.09.2020 08:00
Dodávka vrtačky pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2020 25.09.2020 08:00
Mytí oken pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2020 25.09.2020 08:00
Služby pro Nemocnici Nymburk s.r.o. - Auditor pro ověření účetní závěrky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2020 21.09.2020 12:00
Dodávky instalatérského materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.09.2020 18.09.2020 08:00
Rekonstrukce dělící zdi v Nymburce mezi pozemky parc. č. 52, st.79 a 1580/2, 3482, st.78/3
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 23.09.2020 10:00
Dodávky elektromateriálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2020 18.09.2020 08:00
všechny zakázky