Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova hydroizolační funkce střechy - Hálkovo divadlo Nymburk – III.
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2024 04.07.2024 10:30
část 5: Dezinfekční prostředky na ruce zdravotnického personálu
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 22.07.2024 09:00
část 4: Dezinfekční a čistící prostředky na nástroje
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 22.07.2024 09:00
část 3: Dezinfekční prostředky na kůži
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 22.07.2024 09:00
část 2: Dezinfekční prostředky s alkoholem pro rychlou dezinfekci povrchů
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 22.07.2024 09:00
část 1: Dezinfekční prostředky pro dezinfekci ploch
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 22.07.2024 09:00
Dodávka dezinfekčních prostředků
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Zadávání 18.06.2024
VZ_NBK_040_2024_02 - V 00706B – Automatizace a digitalizace služeb města Nymburk
Město Nymburk
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 12.07.2024 10:00
Rekonstrukce sociálních zařízení v poliklinice Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 17.06.2024 10:30
Oplocení u hřiště AFK Nymburk, ulice Kovanická
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 13.06.2024 10:30
Revitalizace Starého děkanství - záchranný archeologický průzkum
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 31.05.2024 19.06.2024 10:00
Rekonstrukce KD Janoušek v Nymburce - zhotovitel PD
Město Nymburk
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 15.07.2024 10:00
Oprava světlíku v budově MěÚ Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2024 23.05.2024 10:00
Oprava mostu NB-19 přes Lidušku v ulici Široká
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2024 23.05.2024 12:00
Zimní stadion Nymburk - "Projektový management"
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2024 13.05.2024 12:00
všechny zakázky