Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní údržba varovného a informačního systému v Nymburce
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2020 27.07.2020 10:00
Provádění úklidových prací - budovy městského úřadu a polikliniky
podlimitní Příjem nabídek 14.07.2020 18.08.2020 10:00
V. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2020 29.07.2020 10:00
Oprava topení Letní sokolovna Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.07.2020 20.07.2020 10:00
Služby pro Nemocnici Nymburk s.r.o. – Telekomunikace a přenos dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2020 17.07.2020 12:00
Dodávka drobných komponentů IT pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2020 02.07.2020 12:00
Projektová dokumentace na opravu mostů Nymburk – II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2020 30.06.2020 10:00
Dodávka tiskáren pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2020 09.06.2020 10:00
ZŠ Letců R.A.F. - venkovní učebny II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2020 19.05.2020 10:00
Lokální klimatizace a větrání v budově MěÚ Nymburk, č. p. 390 II.
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2020 26.03.2020 10:00
Servisní údržba kremační pece typ C 411 – Krematorium Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2020 05.03.2020 10:00
Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2020 27.02.2020 10:00
Revitalizace sportovišť ZŠ Letců R.A.F. - I. etapa
podlimitní Hodnocení 23.12.2019 05.02.2020 10:00
Operační světla pro COS Nemocnice Nymburk s.r.o. 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2019 15.10.2019 10:00
Výměna základny operačního stolu RAMED
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2019 15.10.2019 10:00
všechny zakázky