Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hřiště v ZŠ Tyršova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2021 01.02.2021 10:00
Dodávka zařízení ICT pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2021 22.01.2021 10:00
Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2021 25.01.2021 08:00
Dodávka artroskopického shaveru pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.12.2020 26.01.2021 08:00
Dodávka monitorovacího systému pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2020 05.01.2021 08:00
Revitalizace zeleně města Nymburk
podlimitní Hodnocení 07.12.2020 23.12.2020 10:00
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa
podlimitní Hodnocení 02.12.2020 06.01.2021 10:00
Laboratorní služby pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.11.2020 26.11.2020 08:00
Dodávka komponentů a zařízení IT pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2020 13.11.2020 12:00
Dodávka softwaru vedení skladového hospodářství pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 06.11.2020 14:00
Revitalizace starého děkanství - projektová dokumentace
podlimitní Hodnocení 06.10.2020 27.10.2020 10:00
Rekonstrukce dělící zdi v Nymburce mezi pozemky parc. č. 52, st.79 a 1580/2, 3482, st.78/3
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 23.09.2020 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
podlimitní Vyhodnoceno 19.08.2020 19.08.2020 11:00
Novostavba krytého bazénu v Nymburce
nadlimitní Hodnocení 12.08.2020 28.08.2020 10:00
Výměna výtahu v objektu MěÚ Nymburk – U Staré sladovny č. p. 390
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2020 27.08.2020 10:00
všechny zakázky