Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hardware a software
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 03.04.2023 17:00
Dodávka magnetické rezonance pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 17.04.2023 10:00
Náhradní zdroj elektrické energie pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 30.03.2023 10:00
Fotovoltaická elektrárna pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2023 03.04.2023 12:00
Výstavba integrovaného záchranného centra Nymburk - studie proveditelnosti
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2023 02.03.2023 13:00
Výměna měřidel - bytový dům „Eliška“ Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2023 20.02.2023 10:00
Provádění úklidových služeb v budovách Městského úřadu Nymburk
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 12.01.2023 01.02.2023 10:00
"Bazén Nymburk - Poskytovatel služeb TDS a koordinátora BOZP"
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 09.12.2022 02.01.2023 10:00
Provádění úklidových služeb v budově polikliniky
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 06.06.2022 01.07.2022 10:00
Bazén Nymburk
Město Nymburk
nadlimitní Hodnocení 25.04.2022 02.01.2023 10:00
Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2021 25.01.2021 08:00
Dodávka artroskopického shaveru pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2020 26.01.2021 08:00
Dodávka monitorovacího systému pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.12.2020 05.01.2021 08:00
Operační světla pro COS Nemocnice Nymburk s.r.o. 2
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2019 15.10.2019 10:00
Výměna základny operačního stolu RAMED
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2019 15.10.2019 10:00
všechny zakázky