Veřejná zakázka: Úprava územního plánu města Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 152
Systémové číslo: P16V00000023
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_110_2016_01
Počátek běhu lhůt: 09.05.2016
Nabídku podat do: 26.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava územního plánu města Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování úpravy územního plánu města Nymburk (včetně změn č. 01-04) na územní plán podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), - přepracování textové a grafické části Územního plánu města Nymburk dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů rámcově v rozsahu.....

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 200.000
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor výstavby
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Podatelna

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky