Veřejná zakázka: "Bazén Nymburk - Poskytovatel služeb TDS a koordinátora BOZP"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 682
Systémové číslo: P22V00000153
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2022_01.01.
Spisová značka: MUNYM-051/93981/2022/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-050536
Datum zahájení: 09.12.2022
Nabídku podat do: 02.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Bazén Nymburk - Poskytovatel služeb TDS a koordinátora BOZP"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) v průběhu realizace stavby „Bazén Nymburk“ včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci předmětné stavby a činností souvisejících s koordinací stavebních prací, realizací dodávek, apod.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“), který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace, a jeho přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy