Veřejná zakázka: Fotbalové kabiny Drahelice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 692
Systémové číslo: P23V00000007
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2023_06
Spisová značka: MUNYM-051/15074/2023/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.04.2023
Nabídku podat do: 26.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fotbalové kabiny Drahelice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je vybudování jednopodlažního kontejnerového – modulového objektu kabin vč. krytého ochozu u vchodu, přičemž součástí předmětu plnění bude i přístupová rampa pro ZTP.
Kabiny sestavené z kontejnerů - modulů tvoří kompaktní objekt, který je opatřen zastřešením z trapézového plechu, přičemž tyto budou osazeny na zvýšený základový rošt vč. napojení na rozvody, napojení na nové manipulační zpevněné plochy, odvedení dešťových vod ze střechy objektu do okolního zatravněného terénu a úpravy ploch kolem objektu (zatravnění). Opláštění objektu tvoří plechový plášť jednotlivých kontejnerů.

Jednotlivé kontejnery - moduly jsou vybaveny výplněmi otvorů. Barevné řešení objektu bude upřesněno zadavatelem ve spolupráci s fotbalovým klubem v rámci přípravy stavby (možno provést v barvách místního fotbalového klubu).

Povrch soklu je navržen z betonu (spárované ztracené bednění) opatřený hydrofobizačním nátěrem.
Součástí předmětu plnění je ZTI, vzduchotechnika a elektroinstalace, příslušné klempířské a zámečnické konstrukce, a to včetně vytápění objektu.

Zadavatel dále uvádí, že přeložka ČEZ je již hotova.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Projektové dokumentaci pro provádění stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovanými osobou odlišnou od zadavatele, a to společností KM Projekt spol. s r.o., se sídlem: V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, IČ: 47547804, odpovědným projektantem Ing. J. Kroupou (viz příloha č. 5 a č. 6 ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 018 870 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky