Veřejná zakázka: Novostavba MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 806
Systémové číslo: P23V00000120
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2022_10.a
Spisová značka: MUNYM-051/56921/2023/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.08.2023
Nabídku podat do: 29.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba MŠ Růženka, Kolínská 1236, Nymburk - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dále také jako „PD“) na demolici stávající mateřské školy (PD na demolici je zpracována, je však nutná její revize a aktualizace) a novostavbu mateřské školy s kuchyní v převážně modulové formě o kapacitě 150 dětí s dotvořením výukově zájmové činnosti na zahradě jako celkového užitného komplexu mateřské školy.
Předmětem dané zakázky je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, zpracování dokumentace pro provedení stavby, zajištění a vypracování veškerých průzkumů a sond potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro společné řízení, související inženýrská činnost v rozsahu stanoveném zadavatelem.
Podrobněji uvedeno v ZD a jejích nedílných přílohách.

Zadavatel současně poskytuje jako podklad pro zpracování nabídky účastníkům jako přílohu č. 5a Výzvy Architektonickou studii, jež byla zpracována osobou odlišnou od zadavatele, a to společností K PROJEKT Kročil s.r.o., se sídlem: 763 26 Luhačovice, Ing. arch. Jiřím Čechem, jako přílohu č. 5b Energetický posudek, jež byl zpracovaný osobou odlišnou od zadavatele, a to Ing. arch. Pavlem Koláčkem a jako přílohu č. 5c Dokumentaci pro demolici objektu, jež byl zpracovaný osobu odlišnou od zadavatele, a to A6 atelier, s.r.o., se sídlem: Patočkova 20, 169 00 Praha 6, IČ: 03985610.
Z výše uvedených podkladů bude účastník vycházet při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace!
Rozsahově vše na parcele zadavatele st. 2832 a 508/4 v katastrálním území Nymburk.

Celkové odhadované investiční náklady jsou ve výši 113 mil. Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky