Veřejná zakázka: Macerátory vč. dodávek spotřebního materiálu pro Nemocnici Nymburk, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 834
Systémové číslo: P23V00000148
Evidenční číslo zadavatele: VZ23
Datum zahájení: 20.09.2023
Nabídku podat do: 03.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Macerátory vč. dodávek spotřebního materiálu pro Nemocnici Nymburk, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks macerátorů včetně příslušenství a jeho uvedení do provozu, instalace, provedení instruktáže dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „z. č. 375/2022 Sb.“), předání příslušné dokumentace a dále dle ostatních podmínek Zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování záručního a pozáručního servisu k dodaným macerátorům. Servisní služby budou zahrnovat všechny servisní zásahy, cestovné bezpečnostně technické prohlídky dle z. č. 375/2022 Sb. (dále též „BTK“), případně preventivní prohlídky dle zákona a doporučení výrobce, včetně výměny dílů, které jsou při kontrolách dle doporučení měněny. Do ceny nebudou zahrnuty náhradní díly používané při opravách. Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem Servisní smlouvu na dobu 72 měsíců (6 let) po skončení záruční doby dodaných macerátorů.

Předmětem veřejné zakázky je také dodávka spotřebního materiálu blíže specifikovaného v Příloze č. 1-2 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Bližší informace viz zadávací dokumentace a její přílohy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 822 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Nymburk s.r.o.
 • IČO: 28762886
 • Poštovní adresa:
  Boleslavská třída 425/9
  288 02 Nymburk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-008177

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky