Profil zadavatele: Město Nymburk

  • Název: Město Nymburk
  • IČO: 00239500
  • Adresa:
    Náměstí Přemyslovců 163/20
    28802 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00239500

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Eliščina tř. 158 - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 15.07.2016 10:00
"Rekonstrukce bazénu Boleslavská Nymburk - PD II."
podlimitní Zadáno 13.06.2016 29.06.2016 11:00
Tyršova 1 - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 27.06.2016 10:00
Nemocnice Nymburk, pavilon A - Výměna výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 21.06.2016 10:00
Forenzní audit Technických služeb města Nymburka, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 15.06.2016 10:00
ZŠ Letců R.A.F. 1981 Nymburk-výměna oken a meziokenních vložek pavilonu U1
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 07.06.2016 10:00
ZŠ Tyršova Nymburk-výměna oken východní strany objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 02.06.2016 10:00
IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 26.05.2016 10:00
Úprava územního plánu města Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2016 26.05.2016 09:00
Městská knihovna - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 09.05.2016 10:00
Dětské hřiště ul. Gen. A. Sochora - úpravy povrchů ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 11.04.2016 10:00
PD-Rekonstrukce kulturního domu Janoušek
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 18.04.2016 10:00
Dodávka diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 11.04.2016 09:30
MŠ U pejska a kočičky - výměna vnitřních instalací a stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 21.04.2016 10:00
Restaurování barokních intarzovaných dveří kaple sv. Jana Nepomuckého - Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2016 20.04.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016