Profil zadavatele: Město Nymburk

  • Název: Město Nymburk
  • IČO: 00239500
  • Adresa:
    Náměstí Přemyslovců 163/20
    28802 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00239500

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce 2 ks portálových stěn Hálkova divadla II.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 27.09.2017 10:00
Oprava venkovního obložení vzduchotechniky - Obecní dům Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2017 31.08.2017 10:00
Rekonstrukce tepelného zdroje - ul. Rákosova, č.p. 2291 VZ_NBK_050_2017_07
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 30.08.2017 10:00
Výměna jižních oken Radnice č.p. 163, MěÚ Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 22.08.2017 10:00
Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2017 15.08.2017 10:00
Oprava sekundárních rozvodů MŠ Nymburk IV
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 09.08.2017 10:00
Značka a vizuální identita města Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2017 20.09.2017 17:00
Dětské hřiště v ul. J. Gagarina III.
podlimitní Zadáno 30.06.2017 28.07.2017 09:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk
nadlimitní Zadáno 19.06.2017 18.07.2017 10:00
Zpracování architektonické studie Nymburk - Přednádražní prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 30.06.2017 10:00
Rekonstrukce ohradní zdi St. děkanství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 22.06.2017 10:00
Úsekový rychloměr - úsekové měření rychlosti II
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 03.07.2017 10:00
Gymnázium Nymburk - repase oken III
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 29.05.2017 10:00
Čerpání vody pro výtoková místa v areálu HZS Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 01.06.2017 10:00
Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
podlimitní Zadáno 11.05.2017 29.05.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016