Veřejná zakázka: Nymburk - rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 901
Systémové číslo: P23V00000215
Evidenční číslo zadavatele: VZ_NBK_051_2023_26
Spisová značka: MUNYM-051/88182/2023/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.01.2024
Nabídku podat do: 29.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nymburk - rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků, parkovacího stání (podélné parkovací pruhy), autobusových zastávek (autobusové zálivy), veřejného osvětlení v ulici Tyršova v Nymburce podél MK a silnice II/331, dále dojde k přeložce podzemního sdělovacího vedení. Veřejná zakázka na stavební práce bude realizována jedním dodavatelem ve 3 etapách / fázích.

Seznam stavebních objektů:

SO 001 Všeobecné a obecné náklady
SO 101 Chodník fáze A – centrum města
SO 102 Chodník fáze B – Velké Valy – železniční přejezd
SO 103 Chodník fáze C – železniční přejezd – Luční
SO 104 Parkovací stání
SO 105 Autobusové zastávky
SO 401 Veřejné osvětlení

Dojde k frézování stávající asfaltové plochy vozovky v místě úprav nároží křižovatek, vybourání stávajících silničních a chodníkových obrubníků v celé délce trasy, vybourání stávajících chodníků. Dále budou pokáceny dřeviny v souladu s projektovou dokumentací. Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající lampy.

Zadavatel upozorňuje, že místo realizace stavebních prací se nachází v městské památkové zóně. V dostatečném časovém předstihu budou zástupci Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a zástupci Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště středních Čech v Praze předloženy k odsouhlasení vzorky kamenné dlažby a obrubníků, které jsou zamýšleny použít na chodnících v městské památkové zóně Nymburk, a také betonové dlažby zamýšlené k použití mimo městskou památkovou zónu Nymburk. Kamenná dlažba na chodnících bude provedena z drobných kostek ve skladbě kroužkové, popřípadě vějířové. Kamenná dlažba parkovacích stání bude provedena ze středně velkých dlažebních kostek ve skladbě řádkové s vazbou. Kamenná dlažba autobusových zastávek bude provedena z žulových kostek ve skladbě řádkové s vazbou.

Součástí předmětu plnění jsou i vedlejší rozpočtové náklady. Blíže viz ZD a její nedílné přílohy.
Zadavatel uvádí, že veřejná zakázka bude financována z IROP, v rámci priority Rozvoj městské mobility, reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_041/0003100.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 329 702 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy